Een-op-een traject

Binnen een 1-op-1 traject wordt er individueel gewerkt. Je gaat dan doelgericht aan de slag met je hulpvraag. Hierbij kan gedacht worden aan leren omgaan met emoties, weer lekker in je vel zitten, minder piekeren of weer vertrouwen krijgen in jezelf. We betrekken hierbij waar nodig ook het belangrijke naasten (partner, gezin, school of werk).

  • "Lees hieronder meer over een een-op-een traject.

Zo zal je traject er ongeveer uit zien

Aanmelding

Je vult het aanmeldformulier in op onze website. We hebben een apart formulier voor kinderen en volwassenen. Met jouw gegevens kunnen we een dossier voor je aanmaken. We hebben daarbij een verwijsbrief nodig van de huisarts of de gegevens van jullie contactpersoon vanuit de gemeente.

 

Telefonische screening

Na je aanmelding nemen wij contact met je op om je hulpvraag te bespreken. Zo kunnen wij bepalen of wij de passende hulp kunnen bieden.

Intake

Je wordt uitgenodigd voor het eerste gesprek bij ons op locatie. Kinderen tot 18 jaar zien we de eerste keer graag samen met de ouders/verzorgers. Boven de 18 jaar heb je zelf het intakegesprek met de psycholoog. Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op je hulpvraag. We bekijken of Jess GGZ het best passend is voor jouw hulpvraag en bespreken welke behandeling we zullen inzetten. Soms komt het voor dat wij na de intake toch doorverwijzen naar andere hulp omdat dit beter aansluit bij je hulpvraag.

Behandeling

Wanneer er gestart wordt met een traject, maak je samen met de psycholoog een behandelplan. Hierin komt te staan waar je aan wil werken en hoe. We plannen regelmatig evaluatiegesprekken zodat je duidelijk weet waar je aan werkt en hoelang.

Ons uitgangspunt is dat we proberen de behandeling zo kort als mogelijk te houden, en zo lang als nodig. Dit kunnen enkele maanden zijn en soms langer. Dit betekent dat we focussen op je hulpvraag en niet werken volgens het protocol maar mét het protocol. We sluiten aan op jouw wensen en behoeftes, wat je herstel bevordert.

Wanneer er vragen ontstaan over het ontstaan van je problemen of de richting van je traject, kan er (diagnostisch) onderzoek ingezet worden. Tijdens een onderzoek kijken wij breed naar alle mogelijke verklaringen. Het doel is om vervolgens met elkaar te komen tot een gedeelde visie op wat er allemaal meespeelt in de klachten. Het is mogelijk dat hier een classificatie uit naar voren komt, maar soms ook niet. Vanuit het onderzoek ontstaan er handvatten een aanknopingspunten voor je verdere traject.

Binnen behandeling maken we vaak gebruik van diverse bewezen behandelmethodes zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT), EMDR, Schematherapie, Systeemtherapie en Psychotherapie. Daarnaast maken we ook gebruik van EHealth.

Een behandelgesprek duurt meestal 45 minuten en dit kan zowel face-to-face als digitaal plaatsvinden.

Team

Het team van Jess GGZ werkt multidisciplinair. Dit wil zeggen dat er meerdere behandelaren betrokken worden bij jouw traject. Zo kunnen er naast individuele gesprekken ook gezinsgesprekken plaatsvinden bij de systeemtherapeut of kan de psychiater betrokken worden voor medicatie of andere vragen. Zo werken we optimaal samen aan het behalen van jouw doelen.

 

Verwijzer

De persoon die je heeft verwezen naar ons, wil graag weten hoe het met jou gaat. Daarom sturen wij na de intake of na het onderzoek een brief naar de verwijzer toe met de uitslag en het gegeven advies. Ook na afloop van de behandeling wordt de verwijzer geïnformeerd middels een brief. Als het nodig is hebben we tussendoor ook contact met de verwijzer. We vragen hiervoor altijd eerst jouw toestemming.

Afsluiting traject

Wanneer je doelen behaald zijn wordt je traject bij Jess GGZ weer afgesloten. Om te zorgen dat je zelf weer verder kan, wordt er gekeken naar je eigen regie en kracht. We kijken naar wat je hebt geleerd, waar je krachten liggen en wat je zelf kan doen als het even weer wat minder gaat. Soms kan je netwerk je daar ook bij helpen. We vragen je aan het einde ook hoe effectief je de hulp bij Jess GGZ vond.

 

Hoe kan ik me aanmelden voor een een-op-een traject?

Op het moment dat jij je aanmeldt via de website gaan we samen kijken welk traject het beste bij jou past.