Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd.

Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken.

Elke systeemtherapeut bij Jess GGZ heeft haar eigen specialisme. Het uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat, maar juist het systeem rondom de cliënt heeft hier invloed op.

Wil je meer informatie over Systeemtherapie? Neem dan een kijkje op de van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie: https://www.nvrg.nl/systeemtherapie