Als mama blij is, ben ik ook blij

Wanneer je een gezin wordt, wil je het fijn hebben met elkaar. Een gelukkig gezin met goede ouders. Het leven brengt je echter ook moeilijkheden. Ruzies, lichamelijke klachten, psychische problemen, financiële problemen, noem maar op. Hierdoor gaat het leven niet altijd zoals je hoopt dat het gaat. Dit heeft niet alleen impact op jezelf, maar ook op je rol als ouder, je kind en het gezin.

Bij sommige kinderen kan dit leiden tot parentificatie. Dit betekent dat een kind zich verantwoordelijk voelt voor de gemoedstoestand van zijn of haar ouder(s). Het kind voelt zich geroepen om bepaalde zorgen op zich te nemen. Als ouder wil je dit niet, maar het gebeurt soms zonder dat je het bewust door hebt. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Het kind dat je overal bij helpt. Ze doen klusjes in huis, zorgen voor broertjes en zusjes en zijn vaak de gesprekspartner voor de ouder. Het is meegaand, behulpzaam en aardig naar anderen. In eerste instantie is dit gedrag dus niet opvallend vervelend of negatief. Toch heeft het kind hier teveel een ouderrol.
  • Het kind dat kind moet blijven. Soms zijn er problemen in het gezin waardoor ouders uit elkaar groeien en er problemen ontstaan. Kinderen voelen dit feilloos aan. Wanneer een kind zich klein blijft houden, kunnen ouders hun ouderrol blijven vervullen. Andersom kan het ook zijn dat een kind juist negatief gedrag laat zien. Doordat het kind lastig is, wordt de aandacht op het kind gelegd, in plaats van de spanningen tussen ouders.
  • Het perfecte kind. Het kind gedraagt zich sociaal wenselijk en precies zoals de buitenwereld het verwacht. In eerste instantie ben je als ouder hier super blij mee. Maar deze kinderen leren hierdoor niet wie zij nu zelf zijn en zijn constant bezig met de verwachtingen van de ander.

Wanneer je het vermoeden hebt dat er bij jou kind sprake is van parentificatie, kunnen wij dit samen met jou onderzoeken. Hierdoor krijg je de ouderrol weer terug en kan je kind leren zichzelf te zijn. Aanmelden kan via onze website.