Veiligheid en vertrouwen

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar toch gebeurt het vaak dat er onvoldoende wordt voldaan aan deze twee basisbehoeften in de kindertijd. Dit kan voor problemen zorgen op latere leeftijd, bijvoorbeeld in hoe je omgaat met mensen, stress en tegenslagen. In de cirkel van veiligheid en vertrouwen wordt mooi weergegeven hoe dit proces werkt en geeft richting aan de hulp die aansluit bij deze behoeftes.