Waarom is spelen zo belangrijk?

Veel ouders weten dat spelen – met LEGO, poppen, een treinbaan of tekenen, alleen of samen – belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Daarentegen weten we ook dat deze spelvormen de laatste decennia steeds vaker worden ingewisseld voor ‘schermtijd’, zoals de iPad of televisie. Hoewel ‘schermtijd’ ook voordelen heeft en zorgt voor plezier (voor kind en ouders ;-)) is het belangrijk om ook tijd te besteden aan het zogenaamde oefen- en symbolisch spel en spelletjes met regels. Maar waarom is dit zo belangrijk?

  • Spelen stimuleert de ontwikkeling van de motorische- en zintuiglijke vaardigheden en de spraak- taalontwikkeling, waardoor een kind zich sneller bekwaam voelt op deze gebieden. Ook leert een kind de sociale regels van onze samenleving sneller. Het helpt kinderen ontspannen, omdat ze plezier hebben en in spel gebeurtenissen van de dag verwerken. Vaak zie je bij kinderen belangrijke of ingrijpende gebeurtenissen terugkomen in het spel dat zij laten zien.
  • Samen (met een ouder/verzorger) spelen stimuleert de hechting. Jij bent een veilige basis voor je kind, waardoor je kind sneller nieuwe dingen durft te ontdekken én jullie band versterkt. Tevens zorgt het bij uw kind voor het vergroten van het vertrouwen in zichzelf en hun omgeving.
  • Je kind leert beter omgaan met verschillende emoties, zoals frustratie. Bij het spelen kunnen er namelijk dingen tegenzitten, zoals een toren die omvalt nadat het kind zo zijn best heeft gedaan. Je kind leert doorzetten en inzien dat proberen leren is.

Bij Jess GGZ zijn wij overtuigd van de positieve effecten van (samen) spelen en bieden dit dan ook (waar passend) aanvullend aan bij behandelingen voor jonge kinderen.