Over ons

Missie en Visie

Jess GGZ biedt specialistische psychologische hulp aan kinderen, jongeren, ouders en volwassenen. Hiervoor wordt een brede systematische aanpak ingezet waarbij er nauw wordt samengewerkt met de omgeving zoals ouders en school. Jess GGZ staat voor kwalitatief goede zorg en het denken buiten de kaders. Jess GGZ hecht veel waarde aan het vinden van de verklaring van een probleem. In plaats van de focus te leggen op de klachten, wordt er gekeken naar datgene waar het probleem vandaan komt en/of in stand houdt.

Buiten de kaders

Daarnaast sluit Jess GGZ aan bij cliënten door ernaast te staan en samen te kijken hoe de cliënt weer zelfredzaam kan worden. Er wordt buiten de kaders gedacht door voor iedere cliënt een andere werkwijze te creëren. Er wordt niet binnen de wetenschappelijk verantwoorde behandelprotocollen gewerkt, maar mét deze protocollen.

Multidisciplinair

Ook werkt Jess GGZ multidisciplinair. Dit wil zeggen dat er meerdere behandelaren betrokken worden bij een behandeltraject. Zo werken we optimaal samen aan het behalen van de behandeldoelen. Het uiteindelijke doel van Jess GGZ is namelijk om cliënten zo snel mogelijk weer in de eigen kracht te zetten zodat zij zelf leren om te gaan met de moeilijkheden in het leven.

Kwaliteit

Jess GGZ voldoet aan de eisen van de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) en daarnaast zijn wij HKZ gecertificeerd en laten wij ons jaarlijks her certificeren. Hiermee kan Jess GGZ aantonen dat intern de zaken goed op orde zijn, de cliënt centraal staat en dat er voortdurend gewerkt wordt aan het verbeteren van de zorg.