Veelgestelde vragen

Deze vraag niet gebruiken, verwijderen of verplaatsen
Wordt mijn zorg vergoed (tot 18 jaar)?

De gemeenten vergoeden de zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Jess GGZ heeft op dit moment een contract voor vergoede zorg voor inwoners van de volgende gemeenten:

 • Nieuwegein
 • IJsselstein
 • Houten
 • Vijf Heerenlanden
 • Lopik
Wordt mijn zorg vergoed (18+)?

Vanaf je 18e valt de GGZ onder je zorgverzekeraar. Hieronder kun je zien hoe deze vergoeding werkt.

Let op: houdt altijd rekening met je eigen risico die je hebt bij de zorgverzekeraar.

2024: Helaas kunnen wij geen nieuwe cliënten aannemen die verzekerd zijn bij de Menzis, Hema, Anderzorg en Vinkvink.

 

 

 

 

Wat zijn de wachttijden?

De wachttijden zijn als volgt:

Kind en jeugd - 11 weken. Volwassenen - BGGZ 14 weken | SGGZ 27 weken. Bijgewerkt op 21 juni 2024
Moet ik een verwijzing hebben als ik mij wil aanmelden bij Jess GGZ?

Wanneer je bij Jess GGZ wil aanmelden, hebben wij een verwijzing nodig. Hieronder leggen wij uit hoe dit precies werkt:

Je kan op twee manieren een verwijzing krijgen naar Jess GGZ.

 • Tot 18 jaar kan het zijn dat je via de gemeente bij Jess GGZ terecht komt. Je hebt dan geen verwijsbrief nodig. De gemeente neemt dan contact op met Jess GGZ om de verwijzing te regelen.
 • Je kan ook zelf aanmelden bij Jess GGZ of via de huisarts verwezen worden. Je hebt dan een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze verwijsbrief moet aan de volgende eisen voldoen:
  • Datum verwijzing (niet ouder dan 9 maanden)
  • Persoonlijke handtekening of praktijk stempel
  • AGB-code huisarts
  • Vermoeden diagnose
  • Verwijzing naar de GGZ

Je kunt ook gebruik maken van het verwijsformulier dat je hier kunt downloaden: Verwijsformulier Jess GGZ.

Hoe kan ik een afspraak afzeggen?

In het geval dat je verhinderd bent om naar de afspraak te komen, dien je uiterlijk 24 uur van tevoren jouw afspraak te annuleren. Dit doe je via: 085-2006673. Buiten bereikbaarheidstijden van de praktijk kun je een e-mail sturen naar info@jessggz.nl om je afspraak te annuleren.

Let op! De afspraak kan niet direct bij jouw behandelaar afgezegd worden. Dit verloopt altijd via de Front Office.

Wanneer je je niet of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt, dan zijn wij genoodzaakt daarvoor kosten in rekening te brengen (ongeacht de reden van annulering). Dit wordt niet vergoed door de gemeente of de zorgverzekering.

De kosten hiervoor zijn als volgt:
No show kosten: € 100,- per afspraak (ongeacht de duur van de afspraak). Ben je zonder afmelding niet aanwezig? Dan wordt, ongeacht de reden, het volledige no-show tarief in rekening gebracht.

Zeg je de afspraak niet op tijd af? Dan wordt, ongeacht de reden, 50% van het no-show tarief in rekening gebracht.

Mis je meerdere afspraken? Dan sluiten wij de behandeling.

Bovenstaand no-show beleid geldt voor al onze consulten (telefonische afspraken, intakes, diagnostiekafspraken, locatieafspraken, behandelafspraken, systeemgesprekken etc.).

De factuur wordt direct naar jou verstuurd. Let erop dat wij bij niet tijdige betaling van de factuur helaas genoodzaakt zijn het factuurbedrag te verhogen met incassokosten.

Mocht het in één keer voldoen van de factuur lastig zijn, neem dan contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe en wanneer kunnen we Jess GGZ bereiken?

Jess GGZ is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.45 – 12.30 uur via 085-2006673. Tussen 12.30 – 13.00 uur hebben wij pauze. Van 13.00 – 17.00 uur zijn we enkel telefonisch bereikbaar indien er sprake is van een crisis. Je kunt ook altijd een mail sturen naar info@jessggz.nl.

Buiten de bereikbaarheidstijden is Jess GGZ dicht. Ben je in behandeling bij ons en is er sprake van crisis? Bel dan de huisartsenpost of de crisisdienst. Er is bij Jess GGZ geen crisisdienst aanwezig en we kunnen je dan helaas niet te woord staan.

Hoe gaat Jess GGZ te werk als ouders gescheiden zijn?

Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de mate waarin ouders recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij een therapeut.

Wanneer beide ouders na de scheiding het gezag hebben over het kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Dit betekent dat ook beide ouders recht hebben op informatie over de behandeling en eventueel inzage in het dossier.

Als er één ouder is die geen gezag meer heeft over het kind, dan hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier.

Wanneer u eenhoofdig gezag heeft voor uw kind dien je een bewijs aan te leveren vanuit het basisregistratie personen (BRP). Je kunt deze opvragen bij de gemeente.

Mochten jullie als gescheiden ouders nog wel samen betrokken kunnen worden bij het behandeltraject van jullie kind, dan zien wij jullie graag samen op de intake.

Ik heb een verklaring nodig, kan ik deze vragen aan mijn behandelaar?

Soms krijgen wij bij Jess GGZ de vraag om een verklaring af te geven. Meestal gaat het om een uitspraak over hoe het met je gaat (het psychisch functioneren). Er kunnen verschillende redenen zijn voor het opvragen van zo’n verklaring. Vaak is het doel om daarmee iets aan te tonen vanuit psychische problemen. Dat lijkt een gemakkelijke vraag, maar dat is het niet. Vanuit Jess GGZ hebben wij daarom besloten om geen verklaringen af te geven. Meer informatie hierover is terug te vinden in dit document: Uitleg verklaring afgeven.

Ik heb een vraag over de aangeboden hulp van mijn kind. Waar kan ik terecht?

Tot 18 jaar kan je terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon vanuit het AKJ. De vertrouwenspersoon is er om je te begeleiden en te ondersteunen. Ze geven advies over welke stappen je kan zetten als je een vraag over Jess GGZ hebt. Wil je graag in contact komen met een vertrouwenspersoon vanuit het AKJ? Neem dan een kijkje op hun website: www.akj.nl.

Hoe kan ik een waardering schrijven?

Wanneer je bij Jess GGZ hulp hebt ontvangen horen wij graag hoe je dit hebt ervaren. Op die manier weten wij wat er goed gaat en wat nog beter kan. Hiervoor vul je aan het einde van je behandeltraject de CQi vragenlijst in. In 2023 scoort Jess GGZ een 8,5 op deze vragenlijst.

Je kunt ook een waardering schrijven via ZorgkaartNederland. Hierdoor help je anderen in het zoeken van een passende zorgaanbieder. Wij waarderen jou als cliënt en hopen dat je ook de tijd vindt om ons te waarderen!

Ik heb een klacht over Jess GGZ. Waar kan ik terecht?

Jess GGZ zal de onderzoeken en behandelingen naar eer en geweten uitvoeren. Echter kan het zijn dat je ergens ontevreden over bent en je een klacht wil doen. We adviseren je om dit eerst met je behandelaar te bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kun je schriftelijk een melding maken van je klacht. Hieronder lees je op welke wijze je klacht in behandeling wordt genomen:

 1. Bespreek je klacht met de behandelaar.
 2. Kom je er niet uit met de behandelaar? Vul het klachtenformulier in.
 3. De praktijkhoudster neemt contact met je op om de klacht te bespreken.
 4. De praktijkhoudster zal indien nodig met de betrokkenen in gesprek gaan en zal proberen tot een passende oplossing te komen.

Mocht onze klachtenprocedure onvoldoende voor je zijn, dan kan je terecht bij het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het klachtenloket probeert je klacht op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en Jess GGZ, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt het Klachtenloket Zorg door te bellen naar 070-310 53 92 of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op De Geschillencommissie.

Heeft Jess GGZ een gedragscode?

Bij Jess GGZ vinden we het belangrijk dat onze medewerkers een veilige werkplek hebben en met plezier hun werk doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend. Hiervoor is een gedragscode uitgewerkt op basis van een aantal wettelijke bepalingen. De code ontleent hieraan een wettelijke status. De regels die hier in deze gedragscode beschreven staan, zijn gebaseerd op de Arbowet, artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Je vindt de gedragscode hier: Gedragscode Jess GGZ.